wideo

Obraz ruchomy zagościł już na stałe w promocji wizerunku każdej marki. Materiał wideo pozwala ciekawiej opowiadać historie, ponieważ ma do dyspozycji różne środki wyrazu. Charakter marki mogą podkreślać wypowiedzi klientów, właścicieli marki, użyta muzyka, ciekawa kompozycja kadrów filmowych lub multimedialne prezentacje. Firmowy materiał wideo w postaci dokumentu, reportażu lub intro (animowane logo) określa status marki, a także szybciej dociera do potencjalnych klientów.