ForBs jest miejskim Forum Biznesowym organizowanym w Wodzisławiu Śląskim od 2016 roku. Impreza ma charakter jednodniowego spotkania biznesowego, w którym uczestniczą przedsiębiorcy, władze samorządowe oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, oświaty i kultury. Głównym organizatorem ForBs jest Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim.

Cele biznesowe:

 1. Stworzenie unikalnej imprezy o skali Subregionu Zachodniego poruszającej tematy biznesu, edukacji, samorządu i wiele innych.

 2. Stworzenie unikalnej marki lokalnej.

 3. Integracja środowisk biznesowych, edukacyjnych, kulturalnych i samorządowych wokół Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim.

Esencja marki:

Spektakularne wydarzenie o charakterze lokalnym skupiające 200 uczestników – przedstawicieli różnych dziedzin życia Subregionu Zachodniego, a w szczególności lokalnego biznesu, oświaty, kultury i samorządów.

Zadania wykonane przez KRZePI:

 • Analiza marki.
 • Strategia komunikacji marki.
 • Naming (stworzenie nazwy imprezy).
 • Opracowanie Key Visual marki.
 • Opracowanie graficzne logo marki.
 • Projekt strony internetowej.
 • Produkcja filmów z prelegentami i ogólnego filmu opowiadającego o przebiegu imprezy.
 • Nadzór wizerunkowy i kontakt z mediami.

ForBs należy do stałych imprez obsługiwanych przez KRZePI, dla której wykonywana jest cykliczna obsługa graficzna oraz doradztwo marketingowe.